Sara Britta Jadelius
Sara Britta

Om mig

2008 tog jag min magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Därutöver har jag en rad universitetskurser inom humaniora och samhällsvetenskap bakom mig, bland annat i litteraturvetenskap och etnologi. Under min utbildningstid började jag alltmer intressera mig för webben som verktyg för kommunikation och mer specifikt hur den kan användas i bibliotekens arbete. I min magisteruppsats Boktips från biblioteket (se texter) behandlade jag boktipsdatabasen Boktips.net, men berörde även andra metoder för att förmedla skönlitteratur via internet. Sedan augusti 2015 arbetar jag som it-bibliotekarie på Biblioteken i Kungsbacka.

Jag bor i Göteborg, tillsammans med sambo. Min fritid ägnar jag allra helst åt att läsa, teckna eller måla, musik och skogsutflykter, gärna med övernattning ute. Jag är aktiv i Amnesty International, där jag bland annat varit ordförande för distriktstyrelsen i Göteborg.