Sara Britta Jadelius

Texter

Boktips från biblioteket: En kvalitativ textanalys utifrån Boktips.net (2008)
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap.


Bland blomlådor och styrhytter: bilder av Gullbergskajen i ljuset av stadens gentrifieringsprocess (2005)
B-uppsats i etnologi tillsammans med Elsa Berglund.