Sara Britta Jadelius
Besökare som tittar på konstutställning

Curriculum Vitae

Utbildning

Kurser vid Högskolan i Borås, september 2010–januari 2015.
Digitala referens- och katalogtjänster, avancerad nivå 7,5 hp,
Teknik för digitala bibliotek, 7,5 hp,
Digitala medier i kultur- och informationssektorerna, avancerad nivå 7,5 hp,
Introduktion till programmering för bibliotekarier, 7,5 hp (pågående)

Att skriva för webben och interaktiva medier 7,5 hp
Södertörns högskola, juni–augusti 2009

Desktop Publishing en termin
MKFC Stockholms Folkhögskola, januari–juni 2009

Webbredaktör en termin
Kalix folkhögskola, januari–maj 2009

Biblioteks- och informationsvetenskap fil. mag.
Högskolan i Borås, augusti 2006–oktober 2008

Kurser vid Göteborgs universitet, augusti 2001–januari 2009
Litteraturvetenskap och litteratur för barn och ungdom 60 hp,
Etnologi, humanekologi och socialantropologi 95 hp,
Kurser inom sjukgymnastiska programmet 75 hp

Datorkunskap 7,5 hp
Stockholms universitet, juni–november 2007

Massage certifierad massör
Axelsons gymnastiska institut, Göteborg, oktober 2004–januari 2005

Naturens medicin
Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Bålsta, augusti 2003–maj 2004

Specialutformat program – estetiskt/samhälle
Schillerska gymnasiet, Göteborg, augusti 1997–maj 2000

 

Arbetslivserfarenhet

It-bibliotekarie
Bibliteken i Kungsbacka, Kungsbacka, augusti 2015–ff.

It-bibliotekarie
Trollhättans Stadsbibliotek, Trollhättan, januari 2011–juli 2015. (tjänstledig januari–juni 2014)

It-bibliotekarie
Biblioteken i Mölndal, Mölndal, januari–december 2014.

It-bibliotekarie
Katrineholms bibliotek, Katrineholm, augusti 2009–december 2010

Webbredaktör, frilansuppdrag
Ladyfest Göteborg, februari–juli 2009.

Eget företag
Göteborg, september 2002–juli 2009

Bibliotekarie, sommarvikariat
Sotenäs kommunbibliotek, Kungshamn, juli–september 2008.

Bibliotekarie, praktik och timanställning
Högsbo bibliotek, Göteborg, juli 2007

 

Ideella arbeten och förtroendeuppdrag

Aktiv i arbetsgrupp
Amnesty International Göteborgsdistriktet, september 2004–ff.

Styrelseledamot samt ordförande
Amnesty International Göteborgsdistriktet, februari 2009–februari 2010; februari 2012–februari 2014

Amnestys ledarskapsprogram
Amnesty International Sverige, september 2011–maj 2012

Medarrangör av kulturfestival samt kassör
Ladyfest Göteborg (förening för att främja kvinnliga kulturutövare), juli 2006–november 2010

Styrelseledamot
Djurens Rätt Göteborg, januari 2005–januari 2007