Sara Britta Jadelius
Gullbergskajens entré

Bland blomlådor och styrhytter

– bilder av Gullbergskajen i ljuset av stadens gentrifieringsprocess
(ladda ner som PDF-fil)

Sammanfattning

Denna uppsats handlar om Gullbergskajen i Göteborg; en kajsträcka som ligger centralt på den södra älvstranden, bortanför Lilla Bommen. Här ligger 46 fartyg i olika stadier av renoveringsarbete. I uppsatsen behandlas fartygsägarnas tankar om kajens värde och betydelse – för dem själva och för Göteborg, samt deras tankar om framtiden för kajen. Utifrån begreppen ”image”, ”makt” och ”gentrifiering” diskuteras vidare om deras möjligheter att påverka framtiden i förhållande till stadens utveckling. På detta sätt görs ett försök att sätta kajen i ett vidare perspektiv. Fartygsägarna är alla medlemmar i Gullbergskajens Fartygsförening och en diskussion förs kring de strategier som denna och dess medlemmar har för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Betydelsen av att hålla ordning och reda framhålls särskilt i detta sammanhang. Kajens betydelse som en levande kaj med liv och pågående arbete diskuteras både i kapitel 4 och i den avslutande diskussionen